Välkommen till medlemsportalen för Linköpings Teknologers Studentkår!

Bli medlem här

Om du redan är medlem kan du logga in för att ändra dina uppgifter, betala avgifter, skriva ut kvitto och söka efter andra studenter.

Linus

Fördelar med att vara medlem

Fortsatt starkt studentinflytande
Genom ditt medlemskap i kåren kan vi fortsätta vara en stark röst för studenter på universitetet och bland andra aktörer.

Utbildningsbevakning och studiesocialt stöd
Vår kärnverksamhet är att förbättra de utbildningar som ges vid LiU för att säkerställa att de utvecklas och lever upp till studenternas och arbetsmarknadens förväntningar. Genom att vara medlem i LinTek är du med och påverkar hur din utbildning utformas. Vi hjälper dig också i frågor rörande dina rättigheter, diskrimineringsärenden och mycket mer, samtidigt som vi ser till att din studietid får ett sammanhang och att tiden vid LiU blir så bra som möjligt.

Medlemsförmåner
Som medlem får du även rabatter på våra kårhus i Linköping och Norrköping, samt andra rabatter och förmåner.

Kåren arbetar för kvalitétssäkra och förbättra din utbildning.

Kåren kan fortsätta finnas och vara till stöd och hjälp om du råkar illa ut på universitetet.

Du blir delägare på de 5 kårhusen och får rabatter på dem.

Du kan engagera dig i kåren och påverka ännu mer.

Du har rätt att tycka till om kårens arbete varje år vid kårvalet.

Linköpings teknologers studentkår har rätt att behålla sin kårstatus.